คลังข้อสอบ

ผู้ชม :20064

O-NET คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 1.1 คณิตศาสตร์ 1.2 คณิตศาสตร์ 1.3 คณิตศาสตร์ …

O-NET ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ 1.1 อังกฤษ 1.2 อังกฤษ 1.3 อังกฤษ 2.1 อังกฤษ 2.2 …

O-NET ภาษาไทย

ภาษาไทย1.1 ภาษาไทย2.1 ภาษาไทย3.1 ภาษาไทย4.1 ภาษาไทย5.1 …

O-NET สังคมศึกษา

สังคม 1.1 สังคม 1.2 สังคม 2.1 สังคม 2.2 สังคม 3.1 สังคม …

คลังข้อสอบ NT

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 โครง …

คลังข้อสอบ O-NET

2560 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2559 255 …

แนวข้อสอบPISAภาษาไทย

โคลงโลกนิติ ไชยเชษฐ์ โคลงสี่สุภาพ นิราศภูเขาทอง เพลงกล่ …