มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ผู้ชม :2618

English

ผู้ชม :4661

Lesson Study

ความหมายของการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) https://sit …

VTR PLC

# ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) …

ความรู้เรื่อง PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Commu …

เอกสารหลัก

คู่มือประกอบการอบรม  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profes …