อบรม Active Learning

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓” ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่ หรือ คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่

ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบแบบสอบถามโดยคลิ๊กที่นี่

ผู้ชม :115178