เกียรติบัตร

เกียรติบัตรแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นที่ สพป.สตูล วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประกาศผลการแข่งขันภาษาไทย

นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

กรรมการและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

เรียงความครู

 

———————————————————————————————————————————————————–
cerโรงเรียนคุณธรรม60
เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม

 

 

 

 


อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
Picture1เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2

———————————————————————————————————————————————————–
อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙Picture3

เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2

 

———————————————————————————————————————————————————–

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

Picture4

เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2

 

———————————————————————————————————————————————————–

โครงการพัฒนาการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล Picture1
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารสตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
เกียรติบัตรอบรมภาษาไทย

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————-

Picture2อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วุฒิบัตรรุ่นที่ 1
วุฒิบัตรรุ่นที่ 2
วุฒิบัตรรุ่นที่ 3
วุฒิบัตรรุ่นที่ 4

 

 

 


Picture5การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนอ่านออกเขียนได้”

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

 

ผู้ชม :3193