รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับศูนย์สอบ
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 1
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 2
ระดับเครือข่ายควนโดน
ระดับเครือข่ายควนกาหลง
ระดับเครือข่ายท่าแพ
ระดับเครือข่ายทุ่งหว้า
ระดับเครือข่ายมะนัง
ระดับเครือข่ายละงู 1
ระดับเครือข่ายละงู 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับศูนย์สอบ
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 1
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 2
ระดับเครือข่ายควนโดน
ระดับเครือข่ายควนกาหลง
ระดับเครือข่ายท่าแพ
ระดับเครือข่ายทุ่งหว้า
ระดับเครือข่ายมะนัง
ระดับเครือข่ายละงู 1
ระดับเครือข่ายละงู 2

ผู้ชม :3019