23 พฤษภาคม 2011 archive

เครื่องมือช่วยจับคลิปใน youtube มาไว้เป็นวีดีโอส่วนตัว

หากพูดถึงเว็บไซต์เจ้าพ่อแห่งคลิปวีดีโอ คงปฎิเสธไม่ได้ที …

Continue reading

Continue reading

กลยุทธ์พัฒนาทักษะด้านการเรียน

ในชวงเปิดภาคเรียนนี้ ผมมีเทคนิคนำมาให้ครูทุกท่านลองนำไป …

Continue reading

Continue reading

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546

สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เ …

Continue reading

Continue reading

การใช้หลักสูตรและสื่อ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาระการออกแบบ

– การใช้หลักสูตรและสื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ …

Continue reading

Continue reading

zoomit เครื่องมือซูมช่วยให้การนำเสนอดูดียิ่งขึ้น

คุณเคยมีปัญหาเวลานำเสนองาน ไม่ว่าจะด้วย Powerpoint, Exc …

Continue reading

Continue reading