กรกฎาคม 2011 archive

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับปฐมวัย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรม ระดับปฐมวัย  ในวันที่ ๒๕ กรก …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระศิลปะ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุีมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในว …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ใ …

Continue reading

ผลการประกวดแข่งขันทักษวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษ …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใ …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต …

Continue reading

ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานหมกรรมวิชาการจังหวัดสตูล ปี 255 …

Continue reading

ค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียน ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียน ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ไร่สม …

Continue reading

เปลี่ยนเวลาการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายการตอบปัญหาสุขภาพ

รายการตอบปัญหาสุขภาพ  ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ และ ม. ๑ …

Continue reading