ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับปฐมวัย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรม ระดับปฐมวัย  ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านกาเนะ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ปฐมวัย….

ผู้ชม :1989