ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ   โรงเรียนบ้านกาเนะ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

คณิตศาสตร์….

ผู้ชม :1983