ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านควนสตอ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ภาษาต่างประเทศ….

ผู้ชม :1404