ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านคลองขุด มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้

คอมพิวเตอร์…

ผู้ชม :1555