สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 2

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ  2554

รุ่นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
โรงเรียนตามรายชื่อประกาศด้านล่าง สมศ.จะออกประเมินรอบ 3 ตั้งแต่ พฤษจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555

เครือข่ายเมืองสตูล 1

1. โรงเรียนบ้านทุ่ง

2. โรงเรียนบ้านควน

3. โรงเรียนบ้านเขาจีน

4. โรงเรียนบ้านกาเนะ

เครือข่ายเมืองสตูล 2

1. โรงเรียนบ้านเนินสูง

2. โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้

3. โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

4. โรงเรียนบ้านควนขัน

5. โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน

เครือข่ายละงู 1

1.  โรงเรียนบ้านหาญ

2.  โรงเรียนเพียงหลวง 4

3.   โรงเรียนบ้านวังสายทอง

4.  โรงเรียนบ้านบุโบย

เครือข่ายละงู 2

1.  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 25

2.   โรงเรียนบ้านตะโละใส

3.   โรงเรียนบ้านเกาะยวน

เครือข่ายควนกาหลง

1.  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

2.   โรงเรียนบ้านน้ำหรา

3.   โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา “ชูสินอุปถัมภ์”

4.   โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

5.    โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3

6.    โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1

7.    โรงเรียนนิคมซอย 10

เครือข่ายควนโดน

1.  โรงเรียนบ้านทางงอ

2. โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

เครือข่ายท่าแพ

โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ

เครือข่ายทุ่งหว้า

1.   โรงเรียนวรรธนะสาร

2.   โรงเรียนบ้านคีรีวง

เครือข่ายมะนัง

โรงเรียนผังปาล์ม 3

 

 

ผู้ชม :3654