การส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554

ขอให้โรงเรียนอีก 34 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 ในการสอบ O-NET รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับ

ผู้ชม :3127