กันยายน 2011 archive

ภาพบรรยากาศการเสวนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

สพป.สตูล จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที …

Continue reading

Continue reading

ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งข้อมูลนักเรียนสำหรั …

Continue reading

แจ้งผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการหลักสูตร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จัดงาน …

Continue reading

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 จังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชากา …

Continue reading