แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 จังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 จังหวัด

ผู้ชม :5080