ภาพบรรยากาศการเสวนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

สพป.สตูล จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยจัดหลักสูตรเสวนาทางวิชาการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ” จัดเสวนาในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และต้องขอขอบคุณพิเศษกับทีมวิทยากรจากไมโครซอฟท์ ที่มาเป็นวิทยากรในงานนี้ ประกอบด้วย

1. นายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาครัฐ Microsoft (Thailand) Ltd.

2. นางสาวเรวดี รามสูตร ผู้บริหารโครงการ Microsoft Partners in Learning Thailand

3. นายวิชัย สีสุด Thailand Innovative Teachers | Microsoft Partners in Learning Thailand

มาลองชมภาพบรรยากาศการเสวนาทางวิชาการหลักสูตร

ผู้ชม :2032