งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๕๔

ภาพวีดีโอความหมายตราสัญลักษณ์
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 61  จังหวัดชุมพร”  คลิกที่นี่

ประว้ติการจัดงาน

ตราสัญลักษณ์

เกณฑ์การแข่งขัน

เว็บไซต์ระบบการจัดการแข่งขัน  และรายงานผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 61  จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2554
http://spothailand.com/chumphon ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่
เปิดระบบการใช้งานวันที่ 17 ต.ค.54
ดาวน์โหลด Mozilla Firefox  คลิกที่นี่

ผู้ชม :93826