เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดนักเรียน

เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดนักเรียน  และลดปัญหาการเร่งสอนชดเชยในโรงเรียน

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยยังไม่คลี่คลายในหลายจังหวัด  สทศ.  ได้ประชุมร่วมกับองค์การหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่  28  พย. 54  โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ( นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญากุล )

เป็นประธาน มีข้อสรุปว่าควรเลื่อนวันสอบ O-NET   ช่วงชั้นที่  2  ( ป.6 ) และช่วงชั้นที่ 3 ( ม.3 )  ออกไปอีกครั้ง  หลังจากที่ได้เลื่อนวันสอบไป 1 รอบ  โดยกำหนดใหม่ดังนี้

O-NET ป.6  จากวันพุธที่ 15  ก.พ.  2555       เป็นวันที่  27  ก.พ.  2555

O-NET ม.3   จากวันที่  16 และ 17 ก.พ. 2555  เป็นวันที่  28  และ 29  ก.พ.  2555

 

 

 

ผู้ชม :2285