ประเด็นเตรียมการใช้งานแท็ปแล็ตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1

ติดตามประเด็นเตรียมการใช้งานแท็ปแล็ตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 พบการสัมภาษณ์ ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามกับเขมสรณ์ หนูขาว

ผู้ชม :1926