การคัดเลือกผุู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกและมีคุณสมบัติให้เสนอรายชื่อแบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555 ได้แล้ว ณ บัดนี้ รายละเอียดอ่านต่อด้านล่าง

ผู้ชม :4946