ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจะจัดอบรมโครงการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับผู้บริหาร ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และครู ICT รวมโรงเรียนละ ๓ คน และเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ

ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

คลิกลงทะเบียนที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

ผู้ชม :1881