ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’๕๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้กำหนดจัดงาน จ.ภ.วิชาการ’๕๕ (PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2012) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน ระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย แบบทดสอบทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ร่วมกับโรงเรียนในภาคใต้และประเทศมาเลเซีย จึงขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.pccst.ac.th

ผู้ชม :2932