บทร้อยกรองในแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

บทร้อยกรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรม การอ่านทำนองเสนาะทำให้เข้าถึงความไพเราะงดงามของภาษาไทยยิ่งขึ้น คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยได้จัดทำไว้แยกเป็นรายประเภทดังนี้

ผู้ชม :2367