ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล (เด็กปกติ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 

 

 

ผู้ชม :1762