สำรวจครูผู้เข้ารับการอบรมด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

เรียนคุณครูทุกท่าน
กรุณาแจ้งรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยแจ้งครู ป.๑ โรงเรียนละ ๑ คน ครู ป.๓ ห้องเรียนละ ๑ คน และครู ม.๑ ห้องเรียนละ ๒ คน หมดเขตการแจ้งรายชื่อภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ และจะทำการแจ้งรายชื่อ วัน สถานที่อบรมโอกาสต่อไป


ตรวจสอบการลงทะเบียนคลิกที่นี่

ผู้ชม :1882