5 พฤษภาคม 2015 archive

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแปรรูปอาหารในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแปรรูปอาห …

Continue reading

Continue reading

ชื่อผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รู้จักผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3

ชื่อผลงาน        การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง รู …

Continue reading

Continue reading

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเกตรี

เรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากเปลือกหอย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเกาะยวน

เรื่อง            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ …

Continue reading

Continue reading