โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี

เอกสารประกอบการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี
การ์ดตบสำเนียงเสียงสัตว์
เอกสารชุดที่ 1 อ่านได้ สะกดเป็น
เอกสารชุดที่ 2 ฝึกแต่งประโยค
เอกสารชุดที่ 3 ฝึกจับประเด็นจากเรื่องที่อ่าน
เอกสารชุดที่ 4 การใช้ Graphic Organizer
เอกสารชุดที่ 5 จับคู่คำคล้องจอง
BBL Gym 01 ตบมือ ตบตัก ตบไหล่
BBL Gym 02 ประโยคสามส่วน
BBL Gym 03 123 ซ้ายขวา
BBL Gym 04 จับหัว จับหู จับไหล่
BBL Gym 05 เพลงอย่าเกียจคร้าน
BBL Gym 06 อย่าเกียจคร้าน

ผู้ชม :1307