ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลขอประกาศผลการแข่งขัน

ปรกาศผลการแข่งขันภาษาไทย 2559

ผู้ชม :1596