การพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ สพป.สตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ  ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม  2559  ณ สตาลินรีสอร์ (ขอเปลี่ยนวันและสถานที่เนื่องจากห้องประชุม สพป.สตูล ไม่สามารถรองรับกับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรม หนังสือจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)  โดยวิทยากร ผอ.วีณา  สุทธิพันธ์  ข้าราชการบำนาญ

ปิดการลงทะเบียน

ผู้ชม :1441