วุฒิบัตรอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
Picture1เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2

———————————————————————————————————————————————————–
อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์Picture3

เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2

———————————————————————————————————————————————————–

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์

Picture4

เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2

ผู้ชม :1766