คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Picture1คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เอกสารการประชุม “การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี (รวมเล่มทำเป็นไฟล์เดียวกัน 94 หน้า) คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ปี 2559

ผู้ชม :748