ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  โดยสรุป และเรายังครองอันดับ 1 ใน 11 เขตพื้นที่ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
11เขต
10 อันดับ
network

social
develop
big
middle
small
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษารายงานผล O-NET 59 ฉบับสมบูรณ์

ผู้ชม :2385