พฤษภาคม 2017 archive

การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข …

Continue reading

ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ให้ท่านจัดส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิ …

Continue reading

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย …

Continue reading

Continue reading