เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

cerโรงเรียนคุณธรรม60เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เกียรติบัตรอบรมโรงเรียนคุณธรรม2560

 

 

 

 

สื่อ เอกสารประกอบการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (บรรยายอบรมครู+น.ร.)
ความเป็นมาของโครงการ
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ

 

 

ผู้ชม :3587