ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(โดยใช้โปรแกรมซ๊อฟแวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน)

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(โดยใช้โปรแกรมซ๊อฟแวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่11 -13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 โรงแรมสินเกียรติ อำเภอเมือง จังหสัดสตูล โดยได้รับอนุเคราะห์จาก NECTEC ร่วมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล

 

ผู้ชม :1331