แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล และให้โรงเรียนจัดทำแผนแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูลส่งคืนกลับ มีโรงเรียนที่ดำเนินการเรียบร้อยและจัดส่งมาแล้วดังนี้

นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 // บ้านกาลูบี // บ้านเกาะยาว // บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา //  บ้านเจ๊ะบิลัง //  บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา //  บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา //  บ้านตำมะลังใต้ //  บ้านตำมะลังเหนือ //  บ้านโตนปาหนัน //  บ้านทุ่งนุ้ย  // บ้านบ่อเจ็ดลูก //  บ้านปาเต๊ะ //  บ้านป่าพน //  บ้านวังตง //  บ้านวังสายทอง //  บ้านสายควน //  วัดหน้าเมือง //  บ้านบันนังปุเลา

ผู้ชม :2870