เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับเขตพื้นที่ สพป.สตูล วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ฉบับปรับปรุงแก้ไข

เด็กหญิงลิยานา โต๊ะหลง

ผู้ชม :4477