ประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมให้กับนักเรียน การบริหารจัดการโครงการและการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้กับครูแกนนำ จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 

ผู้ชม :728