เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

โรงเรียนแกนนำทั้ง 17 โรงเรียน ที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (15-16 กรกฎาคม 2561) ได้จากลิ้งก์ดังแนบ https://drive.google.com/drive/folders/1pHxIoh84nBjnDg4C_aGV1nVO4p9mcrzD?usp=sharing

 

ผู้ชม :3146