การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม  จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 1 ครอบครัว ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียน บ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ร่วมมือกันจัดกิจกรรมแก้ปัญหาและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมร่วมมือกันจัดกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนและมีพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว โดยมีสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นสักขีพยาน

ผู้ชม :310