แบบตอบรับรับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Image result for บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ได้ประเมินโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดจึงขอแจ้งโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ให้โรงเรียนสามารถตอบรับได้ที่นี่

คลิ๊กเพื่อตอบรับ

ผู้ชม :1630