ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ได้จัดประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 7/2561 เพื่อปรึกษาหารือในข้อราชการต่างๆ ได้แก่ การร่างคำสั่งมอบหมายงานของกลุ่มนิเทศฯ การพิจารณาโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และวางแผนการนิเทศโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล ที่รับผิดกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานที่ประชุม

ผู้ชม :527