ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน  สำหรับนักเรียนพิการ   โดยได้จัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม และได้จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และในวันที่  13  พฤศจิกายน  2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป. สตูล ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  ชั้น 3 สพป.สตูล  โดยมีนายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

  

ผู้ชม :369