ประชุมกลุ่มนิเทศ ครั้งที่ 8/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ได้จัดประชุมกลุ่มนิเทศฯ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ได้แก่ การร่างคำสั่งมอบหมายงาน การร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน (ภาคใต้) ประจำปี 2561 และข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

 

 

ผู้ชม :406