ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 26 เมษายน  2562  เวลา 13.00 น.  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาปัตตานี  เพื่อเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

 

ผู้ชม :688