ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๒

          

 สพป.สตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละเครือข่ายลงทะเบียนเข้ารับการแข่งขันได้จนถึงวันที่ ๑๑ มิุนายน  ๒๕๖๒ ปิดระบบการลงทะเบียน

 

ผู้ชม :752