เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๒

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  ระดับเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สพป.สตูล วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด

ผู้ชม :834