เกียรติบัตรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน  ในระหว่างวันที่  ๒ – ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

คลิ๊กรับเกียรติบัตรอาขยาน

ผู้ชม :1077