การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยเข้ารับการอบรม จำนวน 237คน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาไทยเนื่องจากภาษาไทยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการใช้ภาษาไทยในการใช้ประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ที่สามารถพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ทันต่อสังคมในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การเลือกการใช้คำ เรียบเรียงความคิด ความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรคนเก่งนางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาภาค 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 นี้ ณ รร.หาดใหญ่พาราไดร์รีสอร์ท หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

  

ผู้ชม :1243