สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  เพื่อให้ครูผู้ระดับชั้นอนุบาล ๓  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนางวีณา  สุทธิพันธ์ ข้าราชการบำนาญ กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กันยายน  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด   

 

ปิดการลงทะเบียน

ผู้ชม :663